Geschilderd door leden van de Werkgroep Katholieke Homopastores, regio Amsterdam.
hd3-1536px.jpg
Centraal thema van deze hongerdoek is de notie dat God liefde is. Hij/zij die in liefde leeft met God, draagt de liefde van God in zichzelf en draagt die uit naar anderen. Afgebeeld zijn mannen en vrouwen die in liefde leven, mannen en mannen, vrouwen en vrouwen, oud en jong, allen rassen en talen die oprecht liefde zoeken, en doen. Dan is er vrede op aarde en in de hemel. Dat is gerechtigheid.
De basis is het hemelse visioen van de openbaring van Johannes - waar de Gezetene, Jezus, koning der koningen zittend op de troon in de kleuren van de regenboog, teken van het verbond tussen God en de schepping, met de zeven sterren in zijn rechterhand, het boek met de namen van allen verlosten in zijn linkerhand, en het tweezijdig zwaard in zijn mond (waarmee recht en waarheid gesproken word). Voor hem staat het Lam Gods, wiens bloed uitvergoten is en in een kelk loopt waaruit te drinken is.
De essentie van de Openbaring van Johannes is dat God liefde is, en hij/zij die in liefde leeft in God en God in hem/haar. Waar liefde is daar is God.