Geschilderd door parochianen van de H.Laurentiusparochie in Weesp.
hd2-1536px.jpgHanden vormen in deze doek  het verbindende element. Handen kunnen bidden, aannemen, omarmen, afstoten, onrecht doen of recht doen. In het midden staat de afbeelding van Gods scheppende hand, die Adam, de mens, schept, zoals Michelangelo het schilderde op het plafond van de Sixtijnse kapel. Het gebaar is tevens de levensopdracht van de mens. Met handen gestalte geven aan het leven. Enkele voorbeelden met de klok mee.
- Links boven: handen die protestborden dragen. Ze zeggen ja of nee tegen geweld, oorlog, honger, armoede, uitbuiting, hebzucht, wapenhandel, gezondheidszorg; 
-  In het midden: handen samen in gebed. - diepste verlangen, hoop neerleggen bij de Ander;

- Een vrouw is aan het breien - kleertjes voor haar kleinkind, speelgoed voor weeskinderen, een sjaal om iemand warmte te geven;
- Een hand reikt een glas water aan een dorstige - en dorst naar gerechtigheid is er meer dan genoeg;
- Een hand in het haar terwijl de andere hand het mysterie van de elektronica probeert te ontraadselen;
-  Een hand krijgt een gouden handdruk met heel veel geld;
- Een andere hand kijkt naar een schamel pensioentje na vele jaren zwoegen en zweten;
- Een hand troost de ander die vergaat van de pijn. Een andere hand kijkt op zijn horloge en loopt voorbij; hij heeft geen tijd;
- We zien een vrouw bij de telefoon voor het raam, wachten op een belletje, een klop op de deur;
- En tenslotte een hand die helpt bij het invullen van de oneindig veel papieren die de instanties eisen voor de verzekering, de belasting, de erfenis of de klachten.