Deze hongerdoek is bedacht en geschilderd door jongeren van de Vereniging Scala. Scala is een groep mensen die nauw betrokken is bij de paters redemptoristen.
hd7-1536px.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren laten op deze doek  voorbeelden van recht en onrecht zien uit hun eigen leven. Zie voorbeelden worden aangevuld met beelden over de vraag waarom mensen hongeren naar gerechtigheid.
- Links onder: waar komen die leuke kleren die wij kopen vandaan?
- Links boven: het verschil tussen de ziekenzorg hier en vele arme landen
- Midden boven: de pijn van gedwongen afscheid van vriendjes, vriendinnetjes wegens scheiding, verhuizing, uitzetting.
- Rechts boven: in Nederland is alles goed geregeld, maar in veel buitenlandse gevangenissen moet je maar afwachten of het goed afloopt.
- Rechts midden: mensen die anders zijn dan jezelf om wat voor reden ook, worden vaak gediscrimineerd en met geweld behandeld.
- Links onder: op het voetbalveld kunnen gevoelens over recht/onrecht sterk oplopen.