Om het samen kerk-zijn wereldwijd gestalte te geven zijn op bisdomniveau zogenaamde missiesecretariaten in het leven geroepen. Het is hun taak diocesaan missiebeleid voor te bereiden en uit te voeren, dekenale en parochiële MOV-groepen of missiecomités te begeleiden en te ondersteunen en te bemiddelen bij de landelijke missionaire campagnes die op het missionair collectenrooster staan. Ook en vooral missionaire en mondiale educatie behoort tot de taken van het missiesecretariaat.


Op bisdomniveau


Op bisdomniveau behartigen de missiesecretarissen de collegialiteit tussen de kerken van Noord en Zuid en de missionaire verantwoordelijkheid voor elkaar. Ze maken deel uit van of voeren het secretariaat van de Diocesane Missieraad (DMR) als die aanwezig is. Ze organiseren bij tijd en wijle ook bijeenkomsten (Open Hoven) voor missionarissen uit het bisdom en de lokale bisschop. Tevens bevorderen ze dat missie, ontwikkeling en vrede aandacht krijgen in de parochie, in de liturgie, in de catechese, in de diakonie en in de fondsenwerving. Dat doen ze door het stimuleren van parochiële missie- en
MOV-groepen en deskundigheidsbevordering en missionaire vorming van de leden ervan via cursussen en de Missionaire Agenda.

Ten dienste van MOV-groepen

De missiesecretarissen hebben ook een bemiddelende rol bij de campagnes die door de missionaire organisaties op het collectenrooster worden georganiseerd ten behoeve van kerk en maatschappij-opbouw in ontwikkelingslanden. Ze bespreken die campagnes met de organisaties, organiseren voor hen bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de parochiegroepen en ze ondersteunen de acties in de parochies. Indien er uitwisselingen zijn tussen bisdommen en parochies begeleiden zij ook de daarbij horende werkgroepen. Veelal is ook de religieuze dialoog onderdeel van hun werkpakket, evenals de aandacht in parochies voor vluchtelingen en asielzoekers en de heelheid van de schepping. De missiesecretariaten maken deel uit van de Diocesane Pastorale Dienstverlening en de missiesecretarissen (m/v) zijn functionarissen van het bisdom. Daar houden de meeste missiesecretarissen ook kantoor.

Adressen Missiesecretariaten

-   Bisdom Breda.
Veemarktstraat 48, 4811  ZH Breda. Tel. (076) 522 34 44;  jmersel
@bisdombreda.nl; www.bisdombreda.nl.
-   Bisdom Groningen-Leeuwarden.  
Ubbo Emmiussingel  79, 9711 BG Groningen. Tel. (050) 40 65 888;  E-mail:
w.vanolffen@bisdomgroningenleeuwarden.nl; www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
-   Bisdom Haarlem.  
Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem. Tel. (023) 5112 6 00;  E-mail: missiesecretariaat@bisdomhaarlem.nl;
www.bisdomhaarlem.nl.
-   Bisdom 's-Hertogenbosch.  Postadres: postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch; bezoekadres: Parade 11, 's-Hertogenbosch. Tel. (073) 61 25 488;  E-mail:
pthacken@bisdomdenbosch.nl; www.bisdomdenbosch.nl.
-  Bisdom Roermond.  Neerstraat 49, 6041 KB Roermond. Tel. (0475) 38 68 80; E-mail: l.klumpkens@bisdom-roermond.nl;
www.bisdom-roermond.nl.
-   BIS (Bureau voor Internationale Solidariteit) Kees Dekkers, Guus Prevoo, Paul Smeets. Heinsbergerweg 2, 6045 CH Roermond. Tel. (0475) 33 28 86;  E-mail: dekkershollands@hotmail.com.
www.antenna.nl/BIS.
-   Bisdom Rotterdam. Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam. Tel. (010) 414 8213;  E-mail:j.maasen
@bisdom-rotterdam.nl; www.bisdomrotterdam.nl.  
-   Aartsbisdom Utrecht.  Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist. Tel. (030) 693 14 34;   E-mail: bukoo@planet.nl;
www.aartsbisdom.nl.