Tussenruimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie met een Vlaams-Nederlandse redactie. Het ontleent zijn naam aan het besef, dat tussen mensen van verschillende culturen en generaties steeds opnieuw een proces van verstaan op gang gebracht en bevorderd kan worden. Zo kan ook nieuwe ruimte ontstaan voor het Evangelie, waarin mensen en culturen in hun verscheidenheid worden gerespecteerd, maar niet in hun verschil worden opgesloten.  
Tussenruimte pendelt tussen lokale initiatieven en globale ontwikkelingen waarin aandacht voor mensen,  omkeer in mensenlevens en inzet voor vrede en gerechtigheid zichtbaar worden. Tussenruimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire
beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze, culturele, economische en sociale grenzen heen.

Tussenruimte
verschijnt vier maal per jaar en wordt uitgegeven door de Nederlandse Zendingsraad. Een jaarabonnement kost  € 35,--. Een los nummer € 10,--. De nummers hebben meestal een thematische insteek.