Om de parochiële (MOV-)groepen te informeren en inspireren wordt al meer dan 25 jaar de zogenaamde Missionaire Agenda uitgegeven. Dat gebeurde tot september 2008 onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Missieraad. Die Raad werd per 1 november 2008 opgeheven. De Missionaire Agenda wordt nu voortgezet door de Konferentie Nederlandse Religieuzen in samenwerking met uitgeverij Abdij van Berne.
Parochies ontvangen twee gratis exemplaren.
De Missionaire Agenda is een  werkschrift  met ondermeer artikelen om het vol te kunnen blijven houden, om de motor op te laden, inspiratie op te doen. In ieder nummer wordt ook informatie gegeven over de aankomende campagnes op het missionair collecterooster en over actuele ontwikkelingen. Het blad verschijnt vier keer per jaar: maart, juni, september en december.
redactie: cmbr@knr.nl.
www.knr.nl/solidariteit.
De abonnementen-administratie gebeurt door drukkerij Berne: missionaire-agenda@drukkerijberne.nl.