Vanaf eind jaren zeventig tot enkele jaren terug werd in het kader van de Week voor de Nederlandse Missionaris een boekje gemaakt waarin Nederlandse Missionarissen, hun werk en hun verhalen centraal staan. 'Mensen met een Missie' is de veelzeggende titel.Nederlandse missionarissen wonen verspreid over vele landen van de wereld. In de serie 'Mensen met een missie' zijn er de afgelopen jaren tientallen aan het woord gekomen. Ze vertelden over hun mensen, over hun inspiratie, hun vreugde en hun verdriet ook als ze meestal door ouderdom gedwongen, moesten terugkeren.
Door missionarissen kunnen wij als het ware ook zelf getuigen zijn van ontwikkelingen in kerken ver weg. Door hun ogen mogen wij zien hoe mensen elders bezig zijn met hun kerk, met hun geloof. Via missionarissen kunnen we horen hoe ze zich inzetten voor een menswaardig bestaan, zich bevrijden uit overheersing en onderdrukking.
Elk jaar komt er een nieuw boekje uit van deze Mensen met een Missie. Zo konden we meekijken over de schouders van een missionaire werker in Argentinië: hij beschouwde zich als kruipolie. Ook werd het er verteld over de missiezusters van OLV van Afrika, de zogenaamde witte zusters en hun missionaire bevlogenheid, er kwamen teruggekeerde missionarissen aan het woord en (leken)missionarissen die nog altijd werkzaam zijn in Sri Lanka of Kenia. In 2006 bracht Jeroen Stam een bezoek aan Frans Baartmans, die in India leefde en werkte onder de allerarmsten. In 2007 reisde hij met Jan Claveaux, frater van Tilburg, terug naar Congo om de verkiezingen waar te nemen. Claveaux was dertig jaar geleden vertrokken uit het Afrikaanse land, waar hij jaren lang een school had geleid.
 Het dertigste boekje in de reeks dat in 2008 uitkwam liet missionaire werkers in Mexico aan het woord. Daarna kwamen er nog boekje uit over de Filipijnen en over oostelijk Afrika en Brazilië. In 2013 bevatte het boekje ondermeer informatie van de Nederlandse missionaris Jan Heuft die in Algerije zich inzet voor de vele Afrikanen die daar stranden op weg naar Europa.Van de afleveringen die de  afgelopen jaren zijn verschenen,  is een deel nog steeds te bestellen: contact@weeknederlandsemissionaris.nl. Vaak heel boeiende lectuur. Zie ook www.weeknederlandsemissionaris.nl.