Al ruim 25 jaar worden voor de vastentijd zogenaamde Hongerdoeken gemaakt en verspreid om te worden opgehangen in de kerk. Het Hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Het werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken.
Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie. Er werd echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit bijbelse en christelijke thema's die hen aanspreken. Waarom zouden wij, 'moderne armen' in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht? Zo was de gedachte  daarachter.  Vanuit Duitsland vond het gebruik ook in veel parochies (en protestantse gemeenten) in Nederland ingang.

In de loop der jaren zijn er meer dan 20 hongerdoeken verschenen. ook lokale parochies en gemeenten maakten er voor eigen gebruik. Bij veel hongerdoeken is  ook liturgische en katechtisch materiaal  ontwikkeld.
Een compleet overzicht van alle doeken en bijbehorend materiaal staat elders op deze website.