Tot 2013 werd ook in de Missie-Zendingskalender (MZK) de bijbelse boodschap overgebracht door kunstenaars uit de Derde Wereld. In hun eigen stijl vertelden zij wat geloof voor hen beteken, waardoor ook ons denken over geloof, missie en zending een nieuwe invalshoek meekreeg. Wederkerigheid en interculturele dialoog hadden de boventoon: in woord en in beeld.
Missie-ZendingsKalenders met (bijbelse) afbeeldingen verschenen vanaf 1980. Er prijkten ondermeer geweven wandkleden uit Botswana en Burundi, muurschilderingen uit Haïti en Tsjad, kleisculpturen uit Zuid-Afrika, miniaturen uit Palestina, beschilderd geitenleer uit Ethiopië en kunstig vervaardigde batiks uit Indonesië op.
In 2003 kwam de MZK uit de Maya-cultuur van Guatemala, in 2004 werd hij geschilderd door een kunstenaar uit de volksrepubliek China. En de kalender van 2005 werd vorm gegeven door een Nigeriaanse kunstenaar, een prins uit een koninklijk geslacht van het Yorubavolk. De kalender van 2006 had als titel 'De schreeuw uit Latijns Amerika'. De platen waren gemaakt door Pavel Egüez uit Ecuador. De kalender van 2007 heette 'Uw koninkrijk kome' en was van de hand van de Indonesische schilder Wisnu Sasongko. De kalender van 2008 kwam uit Uganda, had als titel 'Vrouwen in het licht'. De kunstenaar Mathias Muwonge Kyazze illustreerde hem met schilderijen en glas-in-loodramen over de vrouwen van Afrika. De MZK van 2009 had schilderijen van Colombiaanse kunstenaar Jafeth Gómez en had als titel 'Dromen van Vrede en Verzoening'. De kunstenaar die tekende voor de kalender van 2012 was de Peruaan Jaime Colán. Hij schilderde vanuit de zijn Indiaanse cultuur en traditie. De laatste Missie-Zendingskalender van 2013 droeg het motto 'kijken met andere ogen' en bevatte schilderijen van drie Indonesische kunstenaars: Sriwardani, Erland Sibuea en Nyoman Darsane.
De Missie-Zendingskalender was een gezamenlijke en oecumenische uitgave van Mensen met een Missie  en de Nederlandse Zendingsraad