De stichting DARE2GO/Jongeren & Missie wil bij jongeren bewustwording stimuleren en een persoonlijk groeiproces, gericht op sociale en politieke betrokkenheid. De hoop daarbij is dat ze in die richting andere of bewustere keuzes kunnen maken, geïnspireerd door het visioen van een betere wereldDARE2GO wil met name jonge mensen aanspreken op een inzet voor een betere wereld: in de landen van het Zuidelijk Halfrond, maar ook dichter bij huis, hier in Nederland en in Europa. De organisatie biedt jongeren daarvoor een educatief programma aan in een scala van activiteiten gedurende weekenden die tot doel hebben de missionaire en mondiale vorming van jongeren te stimuleren.
Voor veel jongeren krijgt de inzet concreet vorm in een verblijf van enige maanden in een (veelal missionair) project in het Zuiden of in de eigen samenleving. Doelstelling van zo'n verblijf is allereerst een bijdrage te leveren aan het leerproces van jongeren zelf, maar een verblijf in de landen van het Zuiden kan daarna ook een aanzet of verdieping zijn van hun daadwerkelijke inzet voor een meer rechtvaardige samenleving.
jongeren en missie.jpg
DARE2GO/Jongeren en Missie
Walpoort 12,  
5211  DK 's-Hertogenbosch
Tel:  073 6130715  073 6130715
Fax: 073 6141012
info@DARE2GO.nl
http://www.DARE2GO.nl/