De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord (KVO) ontstond per 1 januari 2001 uit een fusie van Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken en de St. Willibrordvereniging. De doelstelling van de Vereniging is het bevorderen van de eenheid van de verschillende christelijke kerken van Oost en WestDeze doelstelling wordt vooral onder de aandacht van de parochies gebracht op de Willibrord-zondag voor wat betreft de oecumene met de protestantse kerken (begin november) en op de zondag voor de Oosterse kerken (in mei) voor wat betreft de oecumene met de kerken uit de Orthodoxie.
Katholieke Vereniging voor Oecumene is gevestigd op het secretariaat van de rk kerkprovincie:logo_kvo.gif
Biltstraat 121,
3572 ASP Utrecht