De Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) is een fondsenwervende campagne die beoogt middelen te verzamelen voor Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. De campagne vindt plaats in de week voor Pinksteren.Dan wordt aandacht gevraagd en geld bijeengebracht om hen in staat te stellen op verlof te komen zonder anderen financieel tot last te zijn. Ook is het geld bestemd voor hun sociale en ziektekostenverzekeringen. Tevens behoort de beeldvorming van Nederlandse missionarissen tot de doelstellingen van de WNM.

Week Nederlandse Missionaris
Amaliastraat 15
Postbus 14020
2501 GA Den Haag
Tel: 06-15142100