In 1935 werd de Missie-Verkeersmiddelen Actie, de MIVA, opgericht met als doel de vanuit Nederland uitgezonden missionarissen van transportmiddelen te voorzien. Letterlijk wordt geprobeerd afstanden te overbruggen door leiders in pastorale en educatieve programma's in ontwikkelingslanden in staat te stellen met transporthulp mensen ver weg te bereiken. Figuurlijk gaat het om het overbruggen van afstanden die mensen scheiden van elkaar en om het overbruggen van barrières die de komst van het Koninkrijk Gods verhinderen.De laatste jaren is de aandacht verbreed van missionarissen naar allerlei (kerkelijke) pioniers, die op de meest ontoegankelijke plaatsen en onder moeilijke omstandigheden iets nieuws proberen op te bouwen: b.v. werkers die vaak nog als enige in conflictgebieden willen en kunnen werken. Veel belang wordt gehecht aan dialoog waar de spanningen hoog oplopen, aan mensenrechten en aan hulp aan gevangenen en familieleden van verdwenen mensen. Het begrip 'transporthulp' wordt inmiddels breed opgevat en omvat ook het helpen met communicatiemiddelen.

MIVA logo_miva.gif
Havensingel 26
5211 TX 's-Hertogenbosch
tel: 076 521 71 50
e-mail: info@miva.nl
www.miva.nl