De oorsprong van Missio ligt in Frankrijk, in het 'Genootschap tot Voortplanting van het Geloof', dat in 1822 werd gestart door
Pauline Jaricot. Dit missiewerk ging met het missiewerk van de kinderen, het missiewerk voor de priesterroepingen en de priestermissiebond de Pauselijke Missiewerken heten. In 1986 werd gekozen voor de naam Missio.Centrale doelstelling van Missio is algemeen missiewerk (naast dat van de religieuzen) in de bisdommen, dat wil zeggen het volk van God met een universele missionaire geest doordringen. Ze nodigt de gelovigen uit dit tot uitdrukking te brengen in geestelijke en in materiële zin. Daarom werkt Missio aan educatie in Nederland en werft gelden voor een solidariteitsfonds in Rome, van waaruit kerkelijke projecten in armere kerkprovincies op het zuidelijk halfrond gesteund worden. Centraal moment in haar werk is de wereldmissiemaand oktober. Elk jaar wordt de schijnwerper op een ander continent gericht. Belangrijke publicaties zijn http://www.klap.net (voorheen het tijdschrift de Kleine Apostel) en Missio Wereldwijd (tot voor kort Missie Interactie).

logo_missio.gif
Missio
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Tel 070 304 74 44
E-mail:
missio@missio.nl
http://www.missio.nl/