Mensen met een Missie is een katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie die haar vertrekpunt heeft bij gemarginaliseerde en kwetsbare mensen. De basis van de in 1931 als Centraal Katholiek Koloniaal Bureau opgerichte organisatie ligt bij de Nederlandse religieuzen.Er zijn drie terreinen waarop Mensen met een Missie, zoals de organisatie zich nu graag noemt, zich richt.
Dat is allereerst de belangenbehartiging van hen die de organisaties hebben opgericht: de missiecongregaties en missionarissen. Nog steeds werken rond de duizend vrouwen en mannen als missionaris in het verre buitenland. Daarbij komen nog de ongeveer tachtig missionaire werkers.
Het tweede terrein is de ondersteuning van partners in het Zuiden, veelal religieuze instituten. Dat wordt mogelijk gemaakt door fondsen die door religieuzen in Nederland via AMA, Adviescommissie Missionaire Activiteiten, beschikbaar worden gesteld. Vier thema's staan hierbij centraal: Gerechtigheid en vrede, Geloof in bevrijding, Mondiale gerechtigheid en Vrede en verzoening.
Het derde terrein waar CMC actief wil zijn is dat van de terugkoppeling naar Nederland. Steeds meer partners doen immers een appel op ons hier om hun situatie onder de aandacht te brengen van politici en te lobbyen bij de Nederlandse en Europese overheid.

Mensen met een Missie bemiddelt bij uitzendingen, middels ondersteuning zowel bij voorbereiding op en verblijf in het gastland als na terugkeer in Nederland.

Mensen met een Missie
Bezuidenhoutseweg 225
Postbus 16442
2500 BK DEN HAAG
telefoon (070) 2199600
e-mail: mensenmeteenmissie@mensenmeteen
missie.nl
www.mensenmeteenmissie.nl