De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en betrekken er hun doelgroep bij. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen beperkt. Het raakt de hele mens, geest en lichaam. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging.
De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide acties, de integrale ontwikkeling van de mens, zoals verwoord in de encycliek Populorum Progressio het doel. 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                
Meer informatie:
postbus 95408, 2509 CK 's Gravenhage