De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond is in 1980 opgericht om in nauwe samenwerking met het Roermondse Missiesecretariaat te helpen het geloof te verkondigen waar ook ter wereld. Ook directe steun aan missionarissen en landeigen krachten, hetzij op geestelijk, hetzij op materieel of financieel terrein hoort tot de opdracht. Via fondswerving worden de financiële middelen daarvoor bijeengebracht.Bovendien is het de taak van het Roermondse Missieburo de gelovigen bewust te maken van hun missionaire verantwoordelijkheid. Op de website is ondermeer een handleiding te vinden voor missionaire groepen.

embleem-missiemburo_nieuw.jpg


Correspondentie adres:
Postbus 198,
6040 AD Roermond,
Telefoon: 0475-386880.
Bezoekadres:
Neerstraat 49,
6041 KB Roermond.
E
mail: info@missieburo.nl.
Website:  
www.missieburo.nl.