Bemiddelt op aanvraag van kerkelijke organisaties uit het Zuiden. Er zijn verschillende modaliteiten: uitzendingen van meerdere jaren, korte missionaire uitzendingen, solidariteitsinzetten en permanente inzetten. Reguliere uitzendingen beslaan over het algemeen een periode van drie jaar, waarbij een contract wordt gesloten tussen de gastland-organisatie en de ontwikkelingswerker. De uitzendingen worden financieel mogelijk gemaakt door de WNM (Week Nederlandse Missionaris) en
PSO (vereniging Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden). Korte missionaire inzetten hebben een directe relatie met spiritualiteit of religieus of pastoraal werk. Vaak is hierbij sprake van betrokkenheid van een bisdom. De uitzending duurt maximaal een jaar. Solidariteitsinzetten zijn uitzendingen van mensen die vooral op basis van hun motivatie, hun solidariteit en hun betrokkenheid een langere periode van hun leven willen leven en werken in het Zuiden.

CMC Mensen met een Missielogo_cmc.gif
Postbus 16442
2500 BK Den Haag
Tel: 070 3136700
e-mail:
cmc@cmc.nu
www.cmc.nu/