Verschillende werkgroepen van Nederlandse religieuzen, waaronder ook veel oud-missionarissen zijn actief op het missionaire terrein. De koepel ervan is het Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV). Het richt zich met name op armen (in het Zuiden, maar ook op het noordelijk halfrond) en op negatieve aspecten van de economische globalisering. Een werkgroep Landbouwproblematiek buigt zich ondermeer over de kwalijke gevolgen van de wereldhandel in voedsel; een werkgroep voor Midden en Oost Europa onderhoudt contacten met medereligieuzen daar. Ook zijn er groepen die zich bezighouden met gezondheidszorg, met vrede en geweldloosheid, vluchtelingen, vrouwenhandel en Afrika.

Het secretariaat van de koepel is gevestigd bij Kerk en Vrede,
postbus 1528,
3500 BM Utrecht.
tel. 030 - 231 6666.