Oikocredit leent al meer dan 30 jaar geld aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden die wel initiatief maar geen geld hebben. Daarmee is Oikocredit wereldwijd vooroplopend financier van de microcredietsector. Leningen zijn een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften. Met (micro)crediet kunnen mensen voor hun eigen inkomen zorgen, bijvoorbeeld door een bedrijfje of marktkraam op te zetten. Oikocredit gaat de strijd tegen de armoede ook aan door leningen en investeringskapitaal te verstrekken aan microcrdietinstellingen, coöperaties en het midden en kleinbedrijf.
Oikocredit is een initiatief van de Wereldraad van Kerken en het kapitaal wordt verkregen door de uitgifte van certificaten van aandelen voor 200 euro per certificaat. Kerken, orden en congregaties, parochies, maar ook particulieren, instellingen en bedrijven wordt hierdoor een maatschappelijk verantwoord investeringsalternatief geboden. Om te kunnen deelnemen in Oikocredit is voor particulieren het lidmaatschap van de steunvereniging Oikocredit Nederland noodzakelijk. Oikocrdit Nederland is nu een vereniging met ruim achtduizend leden en donateurs.  

Postbus 85015

3508 AA Utrecht;
tel. 030 - 234 1069;

e-mail: nederland@oikocrdit.org
web: www.oikocredit.org