De Adviescommissie Missionaire Activiteiten (AMA) is een commissie ten dienste van de religieuze instituten in Nederland voor (ontwikkelings)projecten in de Derde Kerk. Haar opdracht is om vorm te geven aan de solidariteit van de Nederlandse religieuzen met groepen en instanties in de Derde Kerk die op pastoraal gebied initiatieven ontwikkelen met een vernieuwend karakter. De voorkeur gaat daarbij uit naar vorming en toerusting van religieuzen, jongeren en leken, opbouw van kleine christelijke gemeenschappen, vorming voor inzet voor gerechtigheid, vrede, verzoening en interreligieuze dialoog, en gender-verhoudingen.

De AMA-commissie is gevestigd bij
Mensen met een Missie.
Postbus 16442,
2500 BK Den Haag;
tel. 070 - 3136 700.
E mail
ama@cmc.nu.
http://www.cmc.nu./