Het Missionair Service Team Tilburg gaat het om ondersteuning en dienstverlening aan de missionaire beweging in Nederland met name in de regio Tilburg. Het centrum laat zich inspireren door de missionaire traditie van de zusters en de missionarissen van het Heilig Hart. De activiteiten bestrijken drie gebieden: vorming in missionaire bewustwording, ondersteuning van activiteiten voor vluchtelingen en uitkeringsgerechtigden, en activiteiten naar de beide congregaties.

Bredaseweg 204,
5038 NK Tilburg;
tel 013 5800 855.
info@mst.town.nl
www.rooihart.nl