Het Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) is in 1988 in Rome opgericht door de besturen van ordes en congregaties die leden in Afrika hebben. Het doel is meer gerechtigheid voor de volken in Afrika en lobby is het middel. Daartoe is ondermeer een bureau geopend bij de Europese Unie in Brussel. Dat bureau wordt ondersteund door groepen religieuzen in landen in Afrika en Europa, die tevens hun eigen regeringen aanspreken. Ook in Nederland is zo'n groep actief: het Afrika Europa Netwerk.
Aandachtspunten zijn: vrede in Afrika (toegespitst op kindsoldaten, kleine wapens en regionale conflicten), en rechtvaardiger handel (toegespitst op schuldenkwijtschelding en de toegang tot medicijnen voor Afrika). Ook wordt er actie gevoerd voor toegang tot zuiver water voor iedereen.

Het secretariaat is gevestigd bij het CMBR/KNR
Emmaplein 19a, 5211 VZ Den Bosch;
postbus 111, 5201 AC Den Bosch;
073 - 6921321

http://www.afrikaeuropanetwerk.nl/
De website in Brussel is
http://www.aefjn.org/