De Contactraad voor interreligieuze dialoog is de afdeling binnen de rk kerk in Nederland die zich op landelijk niveau bezighoudt met interreligieuze dialoog. De CID organiseert interreligieuze activiteiten in Nederland en ook formele en informele contacten met vertegenwoordigers van andere religies.

RK Kerkprovincie
Interreligieuze Dialoog
B. van Oers
Postbus 13049,
3507 LA Utrecht
tel.: 030 2326925
e-mail:berryvo@rkk.nl