De Nederlandse Zendingsraad (NZR) noemt zich landelijk platform van ontmoeting, samenwerking en reflectie van een vijftiental protestantse missionaire organisaties en organen met een oecumenische en evangelicale achtergrond. De raad rekent het ook tot haar taak de ontwikkeling in de zending binnen en buiten de eigen grenzen te volgen en te analyseren, nieuwe uitdagingen in kaart te brengen en aanzetten tot een nieuwe visie te formuleren. logo_nzr.gif

Bezoekadres: Guesthouse
tel: 030 - 8801760;
fax: 030 - 8801983;
e-mail:
nzr@antenna.nl;
www.zendingsraad.nl/