In Stoutenburg, vlakbij Amersfoort, ligt een mooi klein landgoedje. Het is de basis van het Franciscaans Milieuproject. Daar laten mensen zich door Franciscus van Assisi inspireren tot een liefdevolle omgang met de natuur en het milieu.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de communiteit, de werk- en leefgemeenschap die de inzichten en ideeën over een betere omgang met de natuur in praktijk probeert te brengen. Dat doet ze door een natuurlijk ritme van leven (afgekeken van de natuur en het kloosterleven), door een milieuvriendelijk huishouden en door een ecologische manier van groente verbouwen en bosbeheer. In een groot aantal werkweken en activiteiten biedt de communiteit mensen de gelegenheid om mee te leven en hun eigen "ik en de aarde"ervaring op te doen.
Daarnaast organiseert het Franciscaans Milieuproject studiedagen en lezingen waarin bekende Nederlanders reflecteren op de ervaringen die men in Stoutenburg opdoet. In 2003 is een begin gemaakt naar het onderzoek naar de haalbaarheid van een "Healing Garden" (contact met de aarde werkt genezend) en een leerstoel "Spiritualiteit en Milieu".
Contact: tel 033 4945500; e-mail
post@stoutenburg.nl; website http://www.stoutenburg.nl/