Pax Christi werd als Nederlandse katholieke vredesbeweging in 1948 opgericht en maakt deel uit van het grotere verband van Pax Christi Internationaal. In 2007 is het samenwerkingsverband IKV Pax Christi ontstaan. Deze organisatie werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma's vanuit één organisatie met één Raad van Toezicht en één directie.

Het daadwerkelijk bewerken van meer vrede waar oorlog en geweld heersen en de bewustmaking daarvoor in eigen land en kerk zijn de belangrijkste doelstelling van de organisatie. Voor dat laatste verzorgt IKV Pax Christi ook de landelijke vredesweek.

Het IKV bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit, dragen bij aan visieontwikkeling en toetsen op hoofdlijnen het beleid van IKV Pax Christi.

Postbus 19318,
3501 DH Utrecht;

tel. 030 - 2333346.
www.ikvpaxchristi.nl