Justitia et Pax is de officiële commissie van de katholieke bisschoppen voor gerechtigheid en vrede. Onlosmakelijk verbonden daaraan is de verdediging van de mensenrechten. Het is ook de taak van J&P om bewustwording en persoonlijke inzet te bevorderen voor de totstandkoming van een wereld waarin de mensenrechten worden gerespecteerd. Drie taken staan centraal: het adviseren van de Nederlandse bisschoppen, lobby bij de overheid en politieke partijen en het informeren, inspireren, motiveren en mobiliseren van een brede (kerkelijke)
achterban

secr. Justitia et Pax logo justitia et pax.jpg
Lutherse Burgwal 10,
postbus 16334,
2500 BH Den Haag,
tel. 070 - 3136 800
www.justitiaetpax.nl