Oikos is de afkorting van Oecumenisch Instituut Kerk en OntwikkelingsSamenwerking, waarop ook MOV-groepen en parochies een beroep kunnen doen voor ondersteuning bij een bezinning of gedachtewisseling over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.
Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Oikos spoort politici �n burgers in Nederland aan om actie te ondernemen tegen armoede en onrecht in de wereld. Oikos doet dit door campagnes, lobby, workshops en diverse activiteiten uit te voeren rond verschillende thema's. Oikos doet onderzoek naar de oorzaken van armoede en hoe dit het beste kan worden bestreden.
Oikos heeft ook een speciaal jongerenprogramma:
oikosXplore.

logo_oikos.jpg

Oikos
Postbus 19170,
3501 DD Utrecht;
tel. 030 2361 500;
www.stichtingoikos.nl/

/