Bij de oprichting van Vraag en Aanbod Internationaal, in 1985 door religieuzen, was de doelstelling het bieden van zinvolle arbeids- en trainingsprogramma's aan vooral jonge werklozen. In de met Vraag en Aanbod coöpererende werkplaatsen wordt deze doelstelling nog steeds verwezenlijkt. Met de revisie van gebruikte goederen stelt VAI de deelnemers in staat om hun talenten aan te wenden voor de tweede doelstelling: het verzamelen en gebruiksklaar maken van technische hulpmiddelen en gereedschappen ten behoeve van mensen in landen in ontwikkeling. In deze landen vormen de gereviseerde goederen de ruggesteun voor kleine projecten die gericht zijn op technische opleiding en bevordering van werkgelegenheid. Initiatieven van vrouwen en gehandicapten hebben daarbij voorkeur.

Vraag en Aanbod Internationaal
Gasthuisring 54
Postbus 1354,
5004 BJ, Tilburg;
tel. 013 - 4635 032.
E-mail
vai@hetnet.nl
http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/