Vanuit het evangelie ligt er een opdracht aan de kerken om aanwezig te zijn bij mensen die niet gehoord of gezien worden. Die mensen zijn er ook in Nederland. Het Netwerk Urban Mission telt zo'n zestig zelfstandige projecten die elk op een eigen manier een plek bieden voor mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. Het gaat om buurtbewoners, dak- en thuislozen, autochtonen, allochtonen, vluchtelingen en kinderen. In de projecten werken een kleine honderd theologische en agogische gevormde professionals en duizenden vrijwilligers. De pastores en vrijwilligers van het Netwerk zijn langdurig aanwezig/present op straat, in een ontmoetingsruimte of bij mensen thuis. Ze trekken vaak mee in levensverhalen, stellen zich open voor vragen en behoeften van mensen die zij ontmoeten en zijn solidair. Ze zijn er in goede en in slechte tijden! Het netwerk werd in 1987 opgericht als een koepelorganisatie om nauwer samen te werken.
E-mail: mailto:bicdriessen@hetnet.nl website http://www.netwerkurbanmission.nl