Deze Engelstalige opleiding aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen biedt een theologie-programma en is opgezet vanuit een intercultureel en interreligieus perspectief. De Graduate School is gericht op studenten uit Afrika, Azië en Oost Europa en beoogt bij te dragen aan 'staff-development' in bisdommen, religieuze instituten, universiteiten/seminaries en lekenbewegingen.

Postbus 9103,
6500 HD Nijmegen;
tel. 024 - 3612 474.
www.ru.nl.