In het Nijmeegs Instituut voor Misiologie (NIM) participeren 17 missionaire ordes en congregaties. Het doel ervan is het stimuleren van missiologisch onderzoek en de studie van de missionaire praxis van christenen, kerken en bewegingen in Nederland en daarbuiten. Het instituut is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de bibliotheek is een onderdeel van de universiteitsbibliotheek. Het NIM geeft ook cursussen voor belangstellenden ondermeer over de kerk in Afrika, Azi�, Latijns Amerika, over interreligieuze dialoog en 'urban mission' in Nederland.

Postbus 9103,
6500 HD Nijmegen;
tel. 024 - 3612 727.
E mail
nim@ru.nl;
www.ru.nl/nim.