Solidaridad is een oecumenische ontwikkelingsorganisatie met twee doelen: het bevorderen van mensenrechten en het stimuleren van eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Solidaridad gelooft in rechtvaardigheid en verbondenheid. Iedereen heeft recht op een leven zonder armoede.
In ontwikkelingslanden zijn de kansen op een menswaardig bestaan oneerlijk verdeeld. De rijke elite heeft veel privileges en onrecht blijft vaak onbestraft. Solidaridad steunt mensen bij hun strijd om gelijke rechten en eerlijke rechtspraak.
Ook werkt Solidaridad aan een eerlijke economie voor iedereen. Mensen in ontwikkelingslanden willen niet afhankelijk zijn van onze schenkingen; ze willen hun eigen inkomen verdienen. Solidaridad helpt kleine boeren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië toegang tot de markt te vinden en stimuleert mens- en milieuvriendelijk ondernemen.
Solidaridad bedenkt voortdurend nieuwe methoden om eerlijke handel en naleving van mensenrechten te bevorderen. Koffie, textiel, fruit, soja, cacao, biomassa, suikerriet, goud, palmolie en thee zijn de producten
logo solidaridad kleur.jpg zijn de producten.
Solidaridad verandert nu in hoog tempo in een internationale netwerkorganisatie van
negen regionale organisaties over de hele wereld: China en India in Azië; Zuidelijk-,
Oost- en West Afrika; Midden-Aamerika, de Andeslanden en Argentinië, en tenslotte Nederland, waar het allemaal begon.
Solidaridad
't Goylaan 15
3525 AA Utrecht
tel: 030 2720313
of de internationale website: www.solidaridadnetwork.org.