logo_min.gif


Mensen in Nood werd in 1914 als 'rooms-katholiek huisvestingscomité' opgericht om Belgische vluchtelingen uit de eerste wereldoorlog op te vangen. De (nood)hulpverlening is sindsdien verschoven naar Derde en voormalige Tweede Wereldlanden die door oorlogs- en natuurgeweld geteisterd worden en waar mensen weer op de been moeten worden geholpen.
Naast vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen kunnen met name kinderen rekenen op ondersteuning. Het gaat dan om hulp aan kinderen die verkeren in allerlei risicosituaties, zoals straatkinderen, kinderen met een handicap of in kinderarbeid, kinderen in achtergestelde groepen. Ook ouderen die worden uitgesloten horen tot de speciale aandachtsgroep.
Mensen in Nood is in Nederland onderdeel van de katholieke ontwikkelingsorganisatie
Cordaid .

Mensen in Nood heeft ook een plaats op het missionaire collecterooster.
Meer informatie