logo_memisa.gifMemisa werd als Nederlandsch Medische Missie Comité in 1925 opgericht om Nederlandse missionarissen te ondersteunen. In 1949 ging dat comité Memisa (Medische Missie Actie) heten. De doelstelling werd uitgebreid met ondersteuning van door missionarissen ondernomen gezondheidszorg in de Derde Wereldlanden.
In de jaren tachtig volgt opnieuw een aanpassing aan de veranderde omstandigheden. Er komt een eind aan de traditionele activiteiten ten behoeve van de missionarissen en de nadruk komt te liggen op projecten van structurele gezondheidszorg in ontwikkelingslanden: basisgezondheidszorg in ziekenhuizen evenals voorlichting op gebied van malaria, tuberculose, aids, moeder- en kinderzorg en hygiëne.
Vanaf de jaren negentig neemt ook noodhulp een steeds voornamere plaats in binnen het takenpakket: daarbij gaat het om curatieve zorg, sturen van medische teams en opzetten van logistieke systemen.
Memisa maakt deel uit van de katholieke ontwikkelingsorganisatie
Cordaid
Memisa is ook terug te vinden op het kerkelijke collecterooster.
Meer informatie.