IK BEN WERKLOOS

Zie mij hier, God,
ik ben werkloos;
hoeveel monden moet ik niet voeden!
Zie toch, hoe mijn buren me uitlachen,
als ik mijn toevlucht zoek bij U.
Dat hoongelach zou ik niet moeten nemen,
maar helaas, ik kan het niet vermijden.

Voor mijn omgeving is mijn vriendschap een belediging
Wilt U mij helpen vandaag
nu ik tot U kom en bid?
Nog maar een week heb ik de tijd
om mijn vele schulden te betalen.
Strek Uw arm over mij uit, God,
opdat mijn geloof niet bezwijkt
en mij de hoop niet in de schoenen zinkt.

Niet alleen om voor mijzelf te bidden,
God, kom ik vandaag tot U.
Ik vraag U, help alle mensen overal op aarde
die werkloos zijn
en geen uitzicht hebben.
Ik bid U ook niet uit gemakzucht.
Geen macht hoef ik, geen luxe of grote rijkdom.
Ik vraag u slechts mijn nood een beetje te verlichten.
Help ons, God, op grond van uw beloften.

Ik wacht op U, stel me niet teleur.
Op U vertrouw ik,
alles wat U stuurt zal ik aanvaarden.
Mijn hart vertrouwt U.
Amen.

Pedro Contreras