MET VFREUGDE ZING IK VAN GODS NAAM

Met vreugde zing ik van Gods Naam
dankbaar dat ik hem bij naam mag noemen.
Hij heeft aan onze voorouders akkers gegeven
hen in hun huizen en velden gebracht;
Hij is het die vreugde en hoop verschaft
die de zieken en gewonden geneest.
Hij kan het aantal sterren tellen,
iedereen geeft Hij een eigen naam.
Onze leider is de machtigste van allemaal,
Hij is wijzer dan alle ouden.
God beschermt   het leven van de zwakken
machtigen werpt Hij van hun troon
sla de tamtam en ook de kalebassen,
roem zijn naam op de fluit en de harp.
Met een doek van wolken dekt Hij de hemel
en met vruchtbare regen begiet Hij het zaaigoed;
Hij laat het gras golven op de savanne.
De gierst en de maïs laat Hij rijpen;
aan schapen en runderen geeft Hij malse weiden.
Alle beesten in het bos geeft Hij voedsel.
Geen aardigheid heeft Hij in dartele veulens
en ook jullie dansers bekoren hem niet;
mensen die recht doen, verschaffen hem vreugde,
wie hun hoop op zijn goedheid vestigen.

naar psalm 146,
Louis Lemaire